GARANTIES

www.relojyjoya.com actua com a botiga de vendes online i la garantia de tot producte comprat a través de la nostra pàgina web serà garantida per Mª Teresa Cubí Casademunt.

Tot producte anirà acompanyat de factura o tiquet de venda així com la garantia segellada.

La joieria ofereix la garantia directa del fabricant, que en cap cas és inferior a dos (2) anys, tal com estableix la llei 23/2003 de Garantia en la Venda de Béns de Consum.

En cas de producte defectuós es procedirà a la reparació, substitució o rebaixa del preu del mateix. Aquestes gestions seran gratuïtes per al comprador. El comprador ha d'informar relojyjoya.com de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

Queden explícitament fora de la garantia del fabricant dels productes manipulats, colpejats o amb desperfectes ocasionats per un ús incorrecte.